Tехнологична модернизация в предприятието

Jul 11, 2023 | Nachricht

Днес 11.07.2023 г. “КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД в изпълнение на Договор № BG-RRP-3.004-2191-C01 “Технологична модернизация в предприятието” обявява отново процедура за избор на изпълнители чрез „Публична покана“ с предмет:

„Доставка и монтаж, инсталация, внедряване на ДМА по обособени позиции

  • Обособена позиция 1: Абкант преса – 1 бр.
  • Обособена позиция 2: Отрезна машина – 1 бр.
  • Обособена позиция 3: Машина за шлайфане – 1 бр.“

Процедурата е обявена на интернет адрес на Информационната система за Механизма (ИСМ) (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Краен срок за подаване на оферти: 18.07.2023 г.

Документацията за участие може да намерите ТУК