Nachricht

Tехнологична модернизация в предприятието

Tехнологична модернизация в предприятието

Днес 11.07.2023 г. “КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД в изпълнение на Договор № BG-RRP-3.004-2191-C01 “Технологична модернизация в предприятието” обявява отново процедура за избор на изпълнители чрез „Публична покана“ с предмет: „Доставка и монтаж, инсталация,...

mehr lesen
Проект „Tехнологична модернизация в предприятието“ BG-RRP-3.004-2191-C01

Проект „Tехнологична модернизация в предприятието“ BG-RRP-3.004-2191-C01

На 10.04.2023 г. “КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД сключи Договор № BG-RRP-3.004-2191-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект “Технологична модернизация в предприятието”, по процедура за подбор на проекти…

mehr lesen
Rebuilding of SMEs by improving energy efficiency

Rebuilding of SMEs by improving energy efficiency

On September 21, 2022 “KITTNER ANLAGEN – UND MASCHINENBAU” concluded a contract № BG16RFOP002-6.002-0344-C01 for the provision of a grant with subject „Rebuilding of SMEs by improving energy efficiency“, according to the project selection process BG16RFOP002-6.002...

mehr lesen