Изберете страница

Стажанска програма

“Открий своя потенциал” За да бъдеш там, където искаш утре, направи своята крачка днес!
Стани част от екипа ни!

От 2015 година фирма Киттнер инвестира в развитието на стажантска програма за студенти от трети и четвърти курс на обучение, специализиращи в областта на машиностроенето, електротехниката, мехатрониката и автоматизацията. Тази програма е създадена, за да подпомогне студентите да натрупат професионални знания и опит. Програмата предлага и възможност за придобиване на пракитчески опит в работните процеси в машиностроителната индустрия.

По време на практиката си, те имат на разположение опитен ментор, подкрепящ по-бързата им адаптация към фирмения живот.

Стажантската ни програма е отворена целогодишно и може да бъде за период от 2 до 6 месец, с цел да се обхванат и по-комплексни и дългосрочни задачи. При успешно завършване студентите могат да получат възможност за професионална реализация в компанията.

Предимства на стажантската програма

Практическият опит развива реални умения у студентите

Подобрява способността им за решаване на проблеми, развива креативността и успешната комуникация

Развива ценни професионални и личностни качества;

Спомага за натрупване на незаменим опит.

Стажантската програма в Киттнер е платена /заплаща се от фирмата/

Отдели, в които се провеждат стажантските програми

  • Конструктивен
  • Технологичен
  • Електроника и автоматизация

Необходими документи:

  • Актуална автобиография
  • Мотивационно писмо

Изпратете Вашите документи като посочите:

  • Име
  • Телефон
  • Имейл

Отдел, за който кандидатствате
на посочения електронен адрес
HR@kittnerbg.com,

Телефон: + 359 32 607 762