Изберете страница

Специалист продажби в отдел Маркетинг и продажби

апр. 24, 2024 | Обяви за работа

Основни задължения и отговорности

 • Подготвя и разработва оферти, потвърждения и води кореспонденция с клиенти;
 • Поддържа контакт с партньорите, участва в реализацията на съвместно провежданите мероприятия;
 • Предоставя информация и консултира клиентите относно продуктите на компанията.
 • Извършва проучване на пазарите и изискванията на клиентите;
 • Участва в разработването на методически указания, рекламни и други материали;
 • Участва в предаването на готовата продукция и в разглеждането на рекламации;
 • Осигурява необходимата информация на ръководството на фирмата за вземане на управленски решения;
 • Осигурява воденето на статистическа отчетност по качеството на изделията по причини за рекламации на международни клиенти;
 • Участва в организирането и провеждането на фирменото представяне на международни изложения и др.

Изисквания за заемане на длъжността

 • Висше образование – маркетинг или сходна специалност;
 • Отлично владеене на английски език,;
 • Опит на сходна позиция – минимум 3 год.;
 • Много добри умения за работа с MS Office.

Предимства

 • Много добро владеене на немски език;
 • Опит в производствено предприятие.

Личностни качества и умения

 • Клиентска ориентация, отлични комуникативни умения, водене на преговори;
 • Емоционална устойчивост, умения за справяне с конфликтни ситуации;
 • Високо чувство за отговорност, лоялност към работодателя.

Фирмата предлага

 • Динамична и мотивираща работна среда;
 • Стриктно спазване договореностите между страните;
 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
 • Възможност за работа от разстояние;
 • Гъвкаво работно време;
 • Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения;
 • Допълнително здравно застраховане;
 • Ваучери за храна;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Постоянна и дългосрочна работа в стабилна компания, гарантираща спокойствие за Вас и Вашите семейства;
 • Осигурен безплатен транспорт в две направления: Пловдив – Киттнер – Пловдив и Сопот – Карлово – Киттнер – Сопот.

Необходими документи

Автобиография и мотивационно писмо

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Кандидатствай