Изберете страница

Следпродажбено обслужване

Грижата за клиентите и стремежът ни да предложим бързо и качествено обслужване след продажбите е важен принцип в нашата работа и ние постоянно инвестираме във висококачествена техническа поддръжка и професионално обслужване. Нашата задача е да предоставим необходимите условия, за да осигурим изправното техническо състояние на машините, което е от съществено значение за дългия им живот и безпроблемната експлоатация.
Опитните ни сътрудници в България и нашите партньори в чужбина ще ви предоставят всички необходими инструкции, професионално обслужване и техническа поддръжка на високо ниво.