Изберете страница

проект “Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”

ное. 10, 2023 | Новини

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 10.11.2023  г. “КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД сключи Договор № BG-RRP-3.006-0383-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект “Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”, по процедура за подбор на проекти BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да се насърчи прехода на предприятието „Киттнер Анлаген- унд Машиненбау“ ЕООД към екосъобразна дейност чрез изграждане на фотоволтаична система с инсталирана мощност 72 kW за производство на ел.енергия за собствено потребление, комбинирана с локални съоръжения за съхранение на енергия.

Общата цел ще бъде постигната чрез реализацията на следните специфични цели:

1) По-висока сигурност в енергийната система в предприятието чрез осигуряване на собствен възобновяем енергиен източник, който да покрива поне 20% от общата годишна консумация на електроенергия в предприятието.

2) По-висока гъвкавост на енергийната система в предприятието чрез наличието на локални съоръжения (батерии) към инсталацията, които да съхраняват излишната произведена енергия и да се използва в по-късен период, когато производството на енергия е по-малко.

Чрез предвидената проектна инвестиция по придобиване на фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 72 kW за производство на енергия за възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия, компанията ще постигне заложените цели, като намали своята зависимост от традиционни източници на енергия и осигури устойчиви производствени процеси, преминавайки към по-екосъобразна дейност.

Инвестициите в проектното предложение са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

Дата на стартиране: 10.11.2023 г.
Дата на приключване: 10.05.2025 г.

Обща стойност: 205 199.34 лв., от които 102 599.67 лв. безвъзмездно финансиране.