Изберете страница

Машина за измиване на цилиндрични части

Миячна машина за цилиндрични детайли


Машината е предназначена за измиване и обезмасляване на цилиндрични детайли с дължина до 4,5 м и диаметър до 150 мм. Детайлите се поставят върху количка, която се позиционира в камерата на машината. Миенето на детайлите се извършва със седем колектора с дюзи — шест въртящи се и един движещ се нагоре/надолу. Два режима на работа – автоматичен и ръчен режим. Ръчно дозиране на миещия препарат. Филтър за улавяне на частици по-големи от 250 μm. Вентилатор за изсмукване на парите. Осветление на миещата камерата. Резервоара е изнесен от страни на машина за лесен достъп при почистване. Корпусът на машината е изработен от неръждаема стомана, материал No. 1.4301. Машината е изработена съгласно CE-изискванията, EU-и USDA регламенти.

Допълнителна информация

Температура на околната среда

4 °C ÷ 30 °C

Контролно напрежение

24 V DC

Консумация на енергия

45 kW

Захранване

400 V 50 Hz