Изберете страница

Машина за измиване и обдухване на малки части

Машина за измиване и обдухване на малки части


Предназначена е за бързо и лесно измиване, обезмасляване, химическа обработка на външния слой и обдухване на малки детайли, подредени в касетки с размери 600х400х70-150 мм. Машината има две зони за миене – зона за грубо миене и зона за основно миене. След всяка миячна зона има зона за обдухване. Зоната за грубо миене е оборудвана с външен лентов филтър, който е с възможност за преработка на голям обем миещ разтвор и улавя частички с размери по-голями от 350 μm. Лентовия филтър почиства миещия разтвор от масло и твърди замърсявания. Зоната за основно миене е оборудвана с колонен ръкавен филтър, който задържа частички с размери по-големи от 50 μm. Двата филтъра имат система за следене на степента на замърсяване и при запушване машина спира. Автоматично дозиране на миещия препарат. Корпусът на машината е изработен от неръждаема стомана, материал No. 1.4301. Машината е изработена съгласно CE-изискванията, EU-и USDA регламенти.

Допълнителна информация

Температура на околната среда

4 °C ÷ 30 °C

Контролно напрежение

24 V DC

Консумация на енергия

120 kW

Захранване

400 V 50 Hz