Изберете страница

Хидравлична платформа за 825 л съдове


Хидравличната платформа е разработена за 825 л съдове за един или няколко тумблера с еднаква височина. Платформата е мобилна, улеят е подвижен. по желание на клиента платформата може да бъде приспособена за 200/300 л колички. Корпусът на машината е изработен от неръждаема стомана материал Nr. 1.4301. Машината отговаря на всички изисквания на CE, EU и USDA.

Допълнителна информация

Температура на околната среда

4 °C ÷ 30 °C

Контролно напрежение

24 V DC

Консумация на енергия

1,5 kW

Захранване

400 V 50 Hz