Изберете страница

KittnerPortal

В 21 век думите са Интернет, Индустрия 4.0, Дигитализация.

Ние от фирма Киттнер следваме тренда на развитието на технологиите и дигитализацията, като същевременно се стремим към създаването на все по-висока добавена стойност за нашите клиенти и партньори. Именно за това създадохме новата ни платформа – KittnerPORTAL – https://kittnerportal.info/

KittnerPORTAL Ви дава възможност за бърз и лесен достъп до актуалната версия на документацията, отнасяща се за закупени от Вас машини и оборудване. Чрез портала Вие ще имате възможност да разгледате и свалите всички файлове, отнесени към съответния сериен номер на машината – ръководство, ел.схеми, списък с резервни части, чертежи, сервизни протоколи. Веднъж качени в нашия портал, тези документи ще бъдат достъпни за Вас по всяко едно време, като целта ни е да улесним работата и да Ви освободим от натоварването да складирате и дигитализирате информацията/документацията.

Важно за нас е удобството, наличността и коректността на данните.

Платформата стартира с документален каталог за всички машини, поръчани от вас от 2020г. насам, както и грижа за живота на закупените машини (уведомления за изтичащи гаранционни срокове, както и при наличие на нова информация).

Нека направим работа си по-ефективна!

Влезте в KittnerPORTAL: