Изберете страница

Фирмена политика

„Който прави само това, което вече може, си остава винаги това, което е!” Хенри Форд

Верни на горното мото, вече повече от 28 години обръщаме сериозно внимание на постоянното развитие на нашата фирма. Защото да не се развиваш, значи да се връщаш назад!

Тези принципи са основата и на фирмената ни политика:

Развитие и финансов просперитет на фирмата чрез постигане и поддържане на високо качество:

 • Всички служители в нашата фирма сме отговорни за качеството на нашите изделия;
 • Всяка прецизно свършена работа спестява разходи и увеличава нашата конкурентноспособност;
 • Всяко висококачествено изделие е предпоставка за доволен клиент и повторна поръчка.

Максимално удовлетворяване нуждите на клиентите и на пазара:

 • Нашите продукти и услуги отговарят на желанията и потребностите на клиентите;
 • Успеха на нашите клиенти е и наш успех;
 • Пазара определя техническото ни развитие.

Непрекъснат процес на подобрение и ефикасност:

 • Стремим се към постоянно подобрение на производствения процес, съобразен и с опазване на околната среда;
 • Следим най-новите технологии на пазара и ги прилагаме, където е възможно;
 • Спазване на приложимите изисквания и оптимизиране ефикасността на Системата за управление.

Служители:

 • Всичките ни цели могат да се постигнат само с добре обучени и мотивирани служители, които осъзнават личния си принос към удовлетвореността на клиентите;
 • Осигуряване на постоянни стажантски места, целящи развиване на потенциални служители;
 • Планиране на приемствеността.

Нашите доставчици са нашите партньори:

 • Нашите доставчици познават изискванията ни за качество и ги следват;
 • С всички доставчици работим дългосрочно и при взаимоизгодни условия.

Сигурност на работното място:

 • Служителите са най-ценния капитал на фирмата. Затова и следим строго за спазването на всички мерки за безопасност на работното място.

Етика:

 • Към тези принципи принадлежат и:
 • Зачитане на международно признатите права на човека и тяхното спазване в сферата на нашето влияние;
 • Недопускането на дискриминация между половете и различните религиозни принадлежности;
 • Уважение и съобразяване с мнението на служителите;
 • Забрана на детския труд;
 • Участване в инициативи за опазване на околната среда;
 • Развиване, внедряване и поощряване на технологии, щадящи околната среда;
 • Предприемане на всички необходими мерки и стъпки срещу корупцията, включително подкупване и рекетиране.

Ангажимент на ръководството:

 • Ръководството на фирмата съгласува годишни цели с мениджърския състав, съобразени с Политиката на фирмата;
 • Мениджърския състав от своя страна съгласува и конкретизира целите по-нататък;
 • Ръководството осигурява всички необходими ресурси за функциониране на системата за управление и подлага на непрекъснат контрол всичките й елементи, в т.ч. Политиката и Целите по качеството – за актуалност и адекватност.