Изберете страница

Новини

Tехнологична модернизация в предприятието

Tехнологична модернизация в предприятието

Днес 11.07.2023 г. “КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД в изпълнение на Договор № BG-RRP-3.004-2191-C01 “Технологична модернизация в предприятието” обявява отново процедура за избор на изпълнители чрез „Публична покана“ с предмет: „Доставка и монтаж, инсталация,...

повече информация
Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

На 21.09.2022 г. “КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ” ЕООД сключи Договор № BG16RFOP002-6.002-0344-C01 за безвъзмездна финансова помощ по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002...

повече информация